El-kontroll: Står elektro­termografi på planen?

Publisert 3. mars 2023
elektriker i gul vernejakke gjennomfører elektrotermografi i stor produksjonshall.
FEILSØKING I SANNTID: Visste du at over 40 prosent av alle bygningsbranner i Norge skyldes feil i elektriske anlegg? Dette kameraet oppdager feilen før det er for sent.

– En løs skrue kan være nok til å utvikle varmegang og brann i et elektrisk anlegg. Og du legger sannsynligvis ikke merke til det før skaden har skjedd, sier Gunnar Rongve, daglig leder i Rongve & Fylling Elektro AS.

De er en av flere av Norgeselitens medlemsbedrifter som er sertifiserte innen elektrotermografi.

I denne artikkelen forklarer vi deg hva elektrotermografering går ut på, hvorfor du må prioritere det og hvordan prosessen foregår.  

Elektrotermografi kort forklart

Elektrotermografi bruker infrarøde stråler for å måle temperaturen på en overflate. Denne metoden brukes vanligvis for å identifisere varmegang i sikringsskap og el-tavler. Ved hjelp av et termisk kamera kan en elektriker avdekke områder med høy varmeutvikling som kan være et tegn på overbelastning, dårlig kontakt og andre feil i det elektriske anlegget. Hensikten med elektrotermografi er å redusere risikoen for driftsstans, skader og brann.

I Norgeseliten har vi flere medlemsbedrifter med sertifiserte elektrotermografører som bidrar til å sikre verdier og redde liv.

Finner stadig feil i næringsbygg

Branner i boliger og næringsbygg oppstår ofte som følge av overbelastning, elektriske lysbuer, kortslutning, feil på elektrisk utstyr og uoppdagede feil i det elektriske anlegget.

– Det skal ikke så mye til før det blir varmegang i elektriske anlegg, sier Gunnar.

Siden Rongve & Fylling Elektro begynte med elektrotermografering for et par år siden, har de avdekket flere avvik i næringsbygg. Mange av disse er feil som bør utbedres på sikt, men kontrollørene finner også feil som det haster å utbedre.

– Når vi oppdager feil får kunden en rapport på hva vi har funnet og en anbefaling på hva som bør gjøres. Vi følger opp løpende og setter en frist for å utbedre feilen.

– Dersom det virkelig haster, iverksetter vi tiltak på stedet, sier Gunnar.

eldre elektriker i arbeidstøy foran stor kalender på vegg.
LOKAL HJELPER: Gunnar Rongve er daglig leder i Rongve & Fylling Elektro som er medlem av Norgeseliten. De gjennomfører elektrotermografering for flere bedrifter i sitt nærmiljø.

Elektrotermografi kan ikke gjøres av alle

Eier eller forvalter du et bygg? Da krever internforskriften at du er kjent med risikoen i det elektriske anlegget.

– De fleste byggeiere har ikke forutsetninger for å vurdere dette. Heldigvis finnes det fagpersoner som spesialiserer seg på nettopp dette, sier Gunnar.

Det er nemlig kun sertifiserte elektrotermografører som kan gjennomføre elektrotermografering som godkjennes av forsikringsselskapene i henhold til NEK405 standarden.

Rongve & Fylling Elektro valgte å sertifisere seg fordi de får mange henvendelser. På huset har de en kontrollør og en sertifisert elektrotermografør. Og i liket med flere av Norgeselitens medlemsbedrifter, er også firmaet godkjent i henhold til standard.

– Det høres kanskje ut som en enkel oppgave, men man må ha en helt spesifikk forståelse og kompetanse for å finne feil i elektriske anlegg.

elektriker i gul vernejakke gjennomfører elektrotermografi i sikringsskap.
SERTIFISERT KONTROLLØR – OG ARBEIDSTØY: Riktig bekledning er viktig når en jobber i elektrotavler, og sertifisert arbeidstøy må til.

Forsikringsselskapene krever elektrotermografi

Flere og flere bedrifter blir oppmerksomme på viktigheten av å overvåke og vedlikeholde det elektriske anlegget.

Gunnar Rongve opplever at virksomheter med store elektriske systemer er mer oppmerksomme på elektrotermografi som en del av internkontrollen, men at også mindre bedrifter begynner å se nytten. Likevel mener han at budskapet ikke kan gjentas for ofte.

 – Driver du et lite solstudio eller et gatekjøkken er du like utsatt for varmegang og brann som de som eier eller forvalter et stort produksjonsanlegg eller kontorbygg.

Flere av forsikringsselskapene har innført krav om el-kontroll med termografering for kunder i risikoutsatte bransjer. I bransjer med lavere risiko er det fremdeles frivillig.

– Forsikringsselskapene har vært en god hjelper for å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av el-kontroll med elektrotermografi, sier han.

– Vi har et veldig bra samarbeid

Rongve & Fylling Elektro er en liten bedrift med 13 ansatte som holder til på Ellingsøya i Ålesund. De har mange næringskunder i porteføljen – særlig innen fiskeri og marine.

Sjømatprodusenten Brødrene Sperre AS er en av dem.

– Vi har en pelagisk drift som er sesongbasert, som betyr at vi må kjøpe og produsere mens fisken er til salgs. En stans i produksjonen kan få svært store økonomiske konsekvenser for oss, sier Teknisk sjef, Vidar Flem.

De er en av flere som har funnet feil som kunne fått store konsekvenser, men som ble avdekket tidlig med elektrotermografi.

– Det ble oppdaget før noe gikk galt og ordnet ved første anledning. Et havari her kunne fort kostet mye penger.

Brødrene Sperre har gjennomført elektrotermografi så lenge Rongve & Fylling har hatt teknologien tilgjengelig.

– Vi har et veldig bra samarbeid. Rongve har vært her i alle år og fulgt utviklingen til bedriften. De forstår produksjonen vår og er alltid tilgjengelig ved behov – både dag, natt og helg.

– Vi setter utrolig pris på Rongve og Fylling elektro og vil fortsette å benytte Gunnar og gjengen på våre anlegg, sier Flem.

to menn i arbeidstøy poserer utenfor inngang til næringsbygg.
SAMARBEIDER TETT: Ronny Eldevik gjennomfører el-kontroll med elektrotermografi hos Brødrene Sperre AS, en av landets største produsenter og eksportører av sjømat. Her sammen med Vidar Flem.
stor maskin i stål i produksjonshall.
STORT ANSVAR: Rongve & Fylling Elektro har ansvar for internkontroll elektro med termofotografering på alle lokalene til Brødrene Sperre i Ålesund.

Gunnar Rongve forteller at de også gjennomfører elektrotermografering for andre lokale elektrikere som ikke har sertifiseringen på plass.

 

– Vi stepper inn der det trengs. Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Jo flere bedrifter som gjennomfører el-kontroll med termografering, jo bedre.

Bestille el-kontroll med elektrotermografi?

Sertifikater

Samarbeidspartnere