Elkontroll bolig

Jevnlig vedlikehold av ditt elektriske anlegg sparer deg for både bekymring, store kostnader og potensielle brannfarer forbundet med feil i systemet

Hold ditt elektriske anlegg vedlike

Nesten halvparten av branner som starter i norske boliger, er på en eller annen måte knyttet til elektrisitet. Årsaken er ofte feil bruk av eller feil ved elektriske apparater, men like mange branner starter på grunn av feil i det elektriske anlegget.

Grundig sjekk sparer penger

En grundig sjekk av det elektriske anlegget kan derfor være en billig investering mot alvorlige hendelser, og i verste fall tap av liv. Vi anbefaler at det elektriske anlegget ettersees av fagperson med jevne mellomrom, for eksempel hvert femte år. Vi tilbyr deg elkontroll, hvor hele det elektriske anlegget blir sjekket.

Forklarende rapport

Vi lager en rapport som enkelt forklarer hva som er feil og bør/må korrigeres. Husk at du som huseier har ansvaret for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Flere forsikringsselskaper tilbyr rabatt på husforsikringen om du utfører en elkontroll.

Har du mistanker om feil i ditt elektriske anlegg?

Kontakt en sertifisert elektriker og få utredet eventuelle feil, mangler og potensielle brannfarer, effektivt og grundig.

Kontakt oss